UYGULAMALAR

Proje Yönetimi


Projectzone proje yönetimi konusunda uzun yıllar tecrübesi olan, projelerin her kademesinde görev almış, projelerin başarılı olma ya da muhtemel başarısızlığa uğrama nedenlerini görev aldığı projelerde “yerinde” öğrenmiş bir ekip tarafından kurulmuştur.


Proje uygulama ve yönetiminin en az proje hazırlamak kadar önemli olduğunun farkında olan kurumumuz, hazırlık aşamasında kusursuz planlanan projelerin bile uygulamada çok dikkatli ve profesyonel bir ekip tarafından yönetilmesi gerektiğini düşünmektedir.


Birçok projenin hem planlama hem uygulama hem de değerlendirme ve raporlama aşamalarında görev alan uzman kadromuz, uzun yıllara dayanan çalışmaları neticesinde çok değerli proje yönetim tecrübeleri kazanmıştır.

Bu tecrübeler ışığında proje başarısını etkileyen temel ilkeler şu şekilde sıralanabilir;

• İyi planlama,

• Proje amaçlarının iyi belirlenmiş olması,

• Yeterli düzeyde kurumsal kapasite,

• Liderlik ve iyi yönetişim

• Süreç, zaman ve kriz yönetimi becerileri,

• İnanç ve projenin sahiplenilmesi,

• Değişim direncine karşı iyi kurgulanmış stratejilerin geliştirilmesi,

• Analitik ve stratejik düşünen ve motivasyonu yüksek bir proje ekibi,

• Proje ortakları arasında iyi ve açık bir işbölümü ve üstlenilen görevlerin yerine getirilmesinde kararlılık,

• Değerlendirme ve izleme mekanizmalarının bulunması,

• Kamuoyunun yeterince ve zamanında bilgilendirilmesi,

• Müşterinin proje fazlarına en etkin şekilde dahil edilmesi,


Projectzone ; bu ve bunlar gibi bir çok proje yönetim ilkesini hazırladığı ve uyguladığı bütün projelerde hayata geçirmektedir. Proje yönetim desteği, en az proje hazırlama desteği kadar önemli bir hizmettir. Sektörde projeler konusunda profesyonel becerilerin kazanıldığı çok değerli bir uygulama alanıdır. Kurumsal kapasitenin artırılması için alınması gereken danışmanlık hizmetlerinin en önemlisidir.


Proje yönetimi, kurumlar için ihmal edilemeyecek ve olası yanlış uygulamalarda telafisi zor durumlara yol açabilecek riskler içerdiğinden üzerinde en çok dikkat edilmesi gereken proje fazlarından birisidir.


Projectzone farklı sektörlerden değişik kurumsal altyapı düzeylerindeki yapılarla çalışarak edindiği tecrübeleri ulusal ve uluslararası ölçekteki kurumlarla paylaşmaktan mutluluk duymaktadır. Proje dünyasının dinamik ve sürekli gelişen yapısı düşünüldüğünde sektörel tecrübesi ve birikimi güncel olan kurumumuzdan danışmanlık hizmeti almak projelerinize değer katar.

 

 

Mustafa Kemal Mah. 2120 Cad. 21/1 Çankaya/Ankara