HİZMETLER

 

Avrupa Birliği ve diğer uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel fon kaynaklarının tahsis ettikleri hibe, fon, ihale ve kredilerle ilgili olarak danışmanlık, teknik destek ve eğitim hizmetleri vermektedir.


Bu kapsamda şirketimiz başvuruları farklı kurumlara yapılan aşağıdaki proje türlerinde proje hazırlama ve danışmanlık hizmeti vermektedir:

• Erasmus+ Projeleri
• CFCU (MFİB) Projeleri
• Kalkınma Ajansı Projeleri
• İKG OP Projeleri
• IPARD Projeleri
• TÜBİTAK Projeleri
• Bakanlıkların Fonlarına Yönelik Projeler
• Birleşmiş Milletler ve Diğer Uluslararası Kurumlara Yönelik Projeler

Mevcut ve potansiyel hizmet alanında her ölçek ve türde kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, KOBİ'ler, diğer özel sektör kuruluşları bulunmaktadır. Proje merkezli çalışmalarda çok boyutlu ve profesyonel çözümler sunmaktadır.

Projectzone 'un verdiği ve vermeye devam ettiği hizmetler;


• Proje tabanlı AB (CFCU, Ulusal Ajans, IPARD, Brüksel merkezli projeler vb.) veya ulusal (Kalkınma Ajansları, Bakanlık Fonları, Sivil Toplum Fonları vb.) fon kaynakları için proje geliştirme ve hazırlanması,

• Kabul edilen projeler için profesyonel proje yönetimi desteği ve danışmanlığı,

• Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimlerinin verilmesi,

• Hazırlanan projelere etki alanında ve veritabanında bulunan kurumlardan, uluslararası ve ulusal projeler için çözüm ortağı, eş başvuru sahibi, proje ortağı gibi sıfatlarla kurumlar bulunması ve bütün kurumları eşgüdüm içinde projeye verimli bir taraf kılınması,

• İhale hazırlık teknik desteği,

• Kaynak geliştirme desteği,

• Proje raporlama hizmeti,


Projectzone olarak proje sektöründe tecrübeli ve profesyonel bir insan kaynağı ile hizmet verirken öncelik verdiğimiz ilkeler ve dikkat ettiğimiz hususlar şu şekildedir;


• Projectzone, proje geliştirme aşamasında özgünlüğü ve yaratıcılığı ön planda tutmakta, proje tasarım ve yazımında detaylı hedef, paydaş ve sorun analizleri gerçekleştirerek proje yönetiminde ortaya çıkabilecek riskleri tespit etmekte, gerçekçi ve uygulanabilir projeler üretmektedir.Kurumlara ve proje teklif çağrısına özel ve orijinal projelerin hazırlanması için bütün birikimini kullanmaktadır.

• Proje yönetimi desteği sözleşme danışmanlığından, proje uygulamasına ve proje sonrası raporlama hizmetlerinin yapılmasına kadar tüm süreçte teknik destek hizmetlerini kapsamaktadır.

• Projectzone, uluslararası kuruluşların Türkiye’de duyuruya çıktıkları hizmet ihaleleri için konsorsiyumlar oluşturmakta ve şartnameler doğrultusunda kurumlar için teknik ve mali teklif dosyaları hazırlamakta, kurumlara teknik destek hizmeti vermektedir.

• Uluslararası fon kaynaklı projelerin yürütülmesindeki en büyük sıkıntılardan olan, prosedürlere uygun mali kayıtların tutulmaması ve satın alımların gerçekleştirilememesi gerçeğinden hareketle Projectzone, uluslararası projelerde belirtilen standartlarda muhasebe kayıtlarının tutulması için teknik destek hizmeti vermektedir.

• Projectzone, açık, şeffaf ve her aşamada katılımcı bir proje yönetim anlayışı ile müşterilerinin proje uygulama kapasitesini artırmaya yönelik bir çalışma anlayışı ile faaliyet göstermektedir.

 

 

Mustafa Kemal Mah. 2120 Cad. 21/1 Çankaya/ANKARA