FON KAYNAKLARI


- Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının (LDV, Comenius vb.) yerine uygulanacak olan yeni programdır. Detaylı bilgi için: Türkiye Ulusal Ajansı

- Kalkınma Ajansları; Türkiye’de yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla bölgesel olarak proje destekleri vermektedir. Kobi’lerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının farklı alanlarda proje başvurusu yapabileceği kurumlardır. Detaylı bilgi için

- IPARD Programı, tarım ve hayvancılık alanında yatırımcıların, çiftçilerin ve sektöre ilgi duyan kişilerin proje hazırlayabileceği, geniş fon kaynakları ile değerlendirilebilecek bir alandır. Detaylı bilgi için : IPARD TKDK

- Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU), Türkiye'de Avrupa Birliği tarafından finanse edilen programlar çerçevesinde gerçekleşen hizmet, mal, iş ve hibelere ilişkin ihalelerin genel bütçeleme, ihaleye çıkma, sözleşme imzalama, ödeme, muhasebe ve mali raporlaması bakımından tek sorumlu kurumdur. AB fonları ile ilgili takip edilmesi gereken bir kurumdur. Bilgi için

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, ülkemizde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesidir. Avrupa Birliği programları ve Avrupa Birliğinden sağlanan destekler çerçevesinde Bakanlığın faaliyet alanına giren konulardaki dış kaynaklı projelerin program, bütçe ve uygulanmasına ait işleri yürütmektedir. Detaylı bilgi için

- İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı, “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” kapsamında derneklere hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek üzere mali yardım yapmaktadır.Bilgi için

- Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında yılda birden fazla sayıda teklif çağrısına çıkarak gençlik alanındaki projelere destek olmaktadır. Bilgi için

- Tübitak, Ar-Ge ve farklı alanlarda proje yapılabilecek ve geniş fon imkanlarıyla alternatif bir fon kaynağıdır. Bilgi için

 


 

Mustafa Kemal Mah. 2120 Cad. 21/1 Çankaya/Ankara